عقرب|کژدم
صفحه اول

تولید مثل، جفت گیری و زایمان عقرب

جفت-گیری-و-تولید-مثل-عقرب-ها
جفت گیری:
هنگامی که عقرب ها میخواهند جفت گیری کنند، آن ها در ابتدا یک رقص اجرا می کنند و پنجه هایشان را در هم قفل می کنند . عقرب نر یک کیسه از اسپرم را بر روی زمین قرار می دهد و عقرب ماده را به سمت آن می برد و آن وارد بدن عقرب ماده می شود .
وقتی که جقت گیری تمام می شود هر عقرب راه جداگانه ای را در پیش می گیرد یا ممکن است عقرب نر توسط عقرب ماده کشته شود تا او را بخورد .حجم : 5 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]زایمان و تولد عقرب ها:
نوزادان-عقرب
برخلاف دیگر بندپایان عقرب ماده تخم نمی گذارد . او تخم های نطفه دار در داخل بدن خود نگه می دارد تا زمانی که عقرب ها به دنیا بیایند.
زمانی که عقرب ها به دنیا می آیند بر روی پشت مادر هستند و آن ها تا زمانی که اولین پوست اندازی خود را انجام دهند و اسکلت خارجی آن ها قوی شود و بتوانند به تنهایی زندگی کنند و زنده بمانند ، در کنار مادر هستند .


مدت زمان : 2 دقیقه
حجم : 5 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]